ريه آفتاب بوشهر خبرنگار اوقات شرعی

ريه: آفتاب بوشهر خبرنگار اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب باشگاه خبرنگاران جوان اوقات شرعی

گت بلاگز اخبار پزشکی تهیه اطلس ژنوم انسان با استفاده از سلول های بنیادی

محققان با استفاده از فناوری پیشرفته ویرایش ژن و سلول های بنیادی جنینی موفق به تهیه اطلس ژنوم انسان شدند. این اطلس نقش ژن ها در سلامت و انواع امراض را آشکار می ک

تهیه اطلس ژنوم انسان با استفاده از سلول های بنیادی

تهیه اطلس ژنوم انسان با استفاده از سلول های بنیادی

عبارات مهم : انواع

محققان با استفاده از فناوری پیشرفته ویرایش ژن و سلول های بنیادی جنینی موفق به تهیه اطلس ژنوم انسان شدند. این اطلس نقش ژن ها در سلامت و انواع امراض را آشکار می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، سلول های بنیادی جنینی منبع منحصربفردی هستند؛ چراکه توانایی تبدیل به انواع سلول های بالغ را دارند.

طبیعت متنوع این سلول ها آنها را در زمینه داروهای احیاکننده، مدل سازی امراض و کشف داروهای تازه قابل استفاده کرده هست. به موازات کشف سلول های بنیادی جنینی، توالی یابی ژنوم انسان و شناسایی مجموعه ژن ها که مسئول هویت ژنتیکی هستند، علم زیست شناسی را چند گام به جلو برده هست. از طرفی این دستاورد به چالش جدیدی در درک عملکرد ژن های ژنوم انسان بدل شده است است.

تهیه اطلس ژنوم انسان با استفاده از سلول های بنیادی

محققان آمریکایی به تازگی به ابزار جدیدی جهت ترمیم عملکرد تمام ژن ها با استفاده از سلول های بنیادی جنینی دست یافتند. در این دستاورد تازه تمام ژن های موجود در ژنوم انسان با بیش از 180 هزار جهش متمایز بررسی شده است هست. جهت تهیه چنین مجموعه ای، از فناوری پیشرفته ویرایش ژن کریسپر ‘ CRISPR’ و یک نوع تازه از سلول های بنیادی جنینی که به تازگی به وسیله همین گروه مطالعاتی مشتق شده، استفاده شده است است.

این سلول بنیادی تازه فقط دارای یک کپی واحد از ژنوم فرد است و در عوض دو کپی از مادر و پدر دارد که ویرایش ژنتیکی را راحت تر کرده هست، لیکن جهت جهش ژنتیکی فقط به یک کپی از هر ژن نیاز است.

محققان با استفاده از فناوری پیشرفته ویرایش ژن و سلول های بنیادی جنینی موفق به تهیه اطلس ژنوم انسان شدند. این اطلس نقش ژن ها در سلامت و انواع امراض را آشکار می ک

این اطلس جامع نشان می دهد فقط حدود 9 درصد از ژن های ژنوم انسان جهت رشد و بقای سلول های بنیادی جنینی انسان مهم هستند، در حالی که 5 درصد از آنان رشد این سلول ها را محدود می کنند.

امکان بررسی ژن های مسئول در تمام اختلالات ارثی در مراحل اولیه رشد نیز با استفاده از این اطلس قابل بررسی هست. همچنین می توان نحوه تاثیر ژن های عامل سرطان را بر رشد سلول های بنیادی جنینی با استفاده از این نقشه بررسی کرد.

مطالعه در مورد بیماری های ژنتیکی، انواع سرطان و تولید داروهای تازه از جمله مهمترین کاربردهای این اطلس است.

تهیه اطلس ژنوم انسان با استفاده از سلول های بنیادی

نتایج این مطالعه در نشریه Nature Cell Biology انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: انواع | استفاده | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs