ريه آفتاب بوشهر خبرنگار اوقات شرعی

ريه: آفتاب بوشهر خبرنگار اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب باشگاه خبرنگاران جوان اوقات شرعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات کاری که تاج دیر ولی درست انجامش داد!

امیر عابدینی همچنان از فدراسیون فوتبال انتقاد می‌کند ولی یکی از عالی ترین تصمیمات اخیر مدیر فدراسیون فوتبال جابجایی او بوده‌است. 

کاری که تاج دیر ولی درست انجامش داد!

کاری که تاج دیر ولی درست انجامش داد!

عبارات مهم : فوتبال

امیر عابدینی همچنان از فدراسیون فوتبال انتقاد می کند ولی یکی از عالی ترین تصمیمات اخیر مدیر فدراسیون فوتبال جابجایی او بوده هست.

شاید امیر عابدینی مهره اثرگذاری در مجمع فوتبال باشد. او بارها با حضور بزنگاهش گام های اساسی بزرگی برداشته و شاید یکی از مهمترین هایش مدیر کردن تاج در فوتبال باشد ولی عابدینی هم تاریخ مصرفش در فوتبال شاید دیگر خیلی وقت است به سر رسیده. مهندسی که روزگاری به عنوان مدیری تکنوکرات با پرسپولیس هر کاری دلش می خواست می کرد ، الان دیگر نشان داده توان اجرایی بالایی ندارد. تحرکش کم شده است و سنش اوج رفته و به وقت بازنشستگی رسیده هست. دیگر نمی تواند تصمیمات درستی بگیرد. جهت مثال تقریبا هر یک روز در میان مواضعش عوض می شود و هزاران مصاحبه نقیض یکدیگر را در این یکی دو سال داشته است.

کاری که تاج دیر ولی درست انجامش داد!

این را فقط بگذارید کنار مسئولیت عابدینی در فدراسیون فوتبال. او مدیر شرکت اقتصادی بوده است در فوتبالی که ورشکسته هست. قرارداد لباس های ارزش به مسئله خورده. از اسپانسر لیگ در سه سال گذشته با عابدینی ریالی در نیامده است و شرایط از بحران هم گذشته و فوتبال دارد به مرز نابودی در تشکیلات اداره کننده اش می رسد. جهت چنین سمتی ، استمرار حضور عابدینی ناموفق تقریبا اشتباهی بزرگ بود که تاج به درستی جلویش را گرفت ، اگرچه ممکن است او این تصمیم را به علت مصاحبه های انتقادی عابدینی گرفته باشد و به نظر شکاف بین ارزش نه به علت کارایی اش در مسئولیتی که بر عهده داشته ، بوده باشد!

هرچه است حالا می توانند مدیر جدیدی با شاخصه های کسب درآمد پیدا کنند و شاید دوباره راهی جهت نجات فوتبال باشد!

امیر عابدینی همچنان از فدراسیون فوتبال انتقاد می‌کند ولی یکی از عالی ترین تصمیمات اخیر مدیر فدراسیون فوتبال جابجایی او بوده‌است. 

واژه های کلیدی: فوتبال | فوتبالی | فدراسیون فوتبال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs