ريه آفتاب بوشهر خبرنگار اوقات شرعی

ريه: آفتاب بوشهر خبرنگار اوقات شرعی طلوع آفتاب غروب آفتاب باشگاه خبرنگاران جوان اوقات شرعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بی بصیرت های وقت احمدی نژاد

8 سال تمام محمود احمدی نژاد، در حال منهدم کردن زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی کشور بود.

بی بصیرت های وقت احمدی نژاد

بی بصیرت های وقت احمدی نژاد

عبارات مهم : ایران

8 سال تمام محمود احمدی نژاد، در حال منهدم کردن زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی کشور بود.

در آن سال ها بسیاری از مردم و کنشگران سیاسی با دوراندیشی و بصیرت تمام، به عمق فاجعه پی بردند و نسبت به استمرار آن اوضاع هشدار دادند.

بی بصیرت های وقت احمدی نژاد

با این حال، همه آنها به بی بصیرتی متهم شدند و مخالفت با احمدی نژاد حتی به مخالفت با خدا نیز تعبیر شد!

این روزها که «نیروی تخریبگری احمدی نژاد» از «تخریب ایران» به سمت «تخریب بعضی اشخاص سیاسی» چرخیده هست، بر آنان نیز ثابت شده است است که تمام متهمان به بی بصیرتی در آن سال ها، بسیار هم با بصیرت بوده اند؛ همین!

8 سال تمام محمود احمدی نژاد، در حال منهدم کردن زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی کشور بود.

عصر ایران

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | احمدی نژاد | احمدی نژاد | محمود احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs